FISEENGDEESPFRITJPRUCN
WILD NORDIC NATURE
Top Ten Activities from Finland.
Melonta
Melonnan alkeisilta
Ret­ket »
Kurs­sit
» In­hot­tu­jär­vi
» Kos­kel­jär­vi
» Iso­jär­vi
» Kar­hi­jär­vi
» Köy­liön­jär­vi
» Jout­si­jär­vi
» Sääks­jär­vi
Pe­las­tau­tu­mis­har­joi­tuk­sia
Maastopyöräily
Maastopyöräilyä ja esihistoriaa Harjavallassa
Luonto-opastettu Fatbikeretki Yyterissä
Resiinaralli
Resiinaralli + Isonevan soidensuojelualue
Pomarkku 18km
Talvilajit
Kuu­ta­mo­hiih­to
Ret­ki­luis­te­lu
Luontoretket
Opastettu linturetki
Lu­mi­jäl­ki­ret­ki
Yölaulajia jokisuistossa
Vil­liyrt­ti­ret­ki
Sienitasting-retki
Marja -ja sieniretki
Tähti- ja pöllöretki
Patikointi-bongaa kansallispuistot
Teijon kansallispuisto
Isojärven kansallispuisto
Seit­se­mi­nen
Hel­ve­tin­jär­vi
Puurijärvi-Isosuo
Kauhaneva-Pohjankangas
Oulangan kansallispuisto
Kur­jen­rah­ka
Lau­han­vuo­ri
Muut
Säpin majakkasaari
Opastettu Porin kaupunkikierros
Isonevan suo
Lapsille joulumystiikkaa ja tonttutarinoita porotilalla

Koskeljärvi

Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Se on myös tärkeä virkistyskohde, jonne voi pistäytyä vaikkapa tarkkailemaan lintuja. Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Koskeljärven alue edustaa perinteistä suomalaista järviympäristöä, koska sen rannat ovat asumattomia ja melko luonnontilaisia. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta. Natura-alueeseen kuuluvat myös Koskeljärven länsipuolella oleva Vaaljärvi sekä eteläpuolella sijaitseva Kortesuo. Koskeljärvi on matala, sillä sen keskisyvyys on vain metri. Lintuvedeksi Koskeljärvi on varsin karu, mutta järven eteläpää edustaa tyypillistä, umpeen kasvavaa, rantaluhtien ja ruovikoiden reunustamaa lintujärveä. Järven tilan parantamiseksi sen keskivedenpinnan tasoa nostettiin 30 cm vuonna 1991. Koskeljärven ympäristössä on EU:n luontodirektiivissä mainittuja tärkeitä luontotyyppejä. Itse Koskeljärvi edustaa suojeltavaa, luontaisesti ravinteista järveä. Muita suojeltavia luontotyyppejä alueella ovat mm. alueen keidassuot ja puustoiset suot. Järven alueen nisäkäslajistoon kuuluvat liito-orava ja saukko.

Alueella on kaksi lintutornia, jotka sijaitsevat Koskeljärven Latosaaressa ja Vaaljärven luoteisrannalla. Koskeljärvellä pesii tuoreimman linnustoselvityksen (2002) mukaan 11 vesilintulajia, joiden yhteisparimäärä on noin 340. Esimerkiksi kuikkia pesii alueella seitsemän paria. Alueen pesimälinnustoon kuuluu monia lintuvesien arvolajeja, kuten ruskosuohaukka. Järven rantaluhdille kätkeytyy kurkia vuosittain toistakymmentä paria. Myös kaulushaikara on pesinyt järvellä miltei vuosittain viime vuosikymmenen alusta alkaen. Järven eteläosa on keväisin tärkeä joutsenten ja hanhien levähdysalue. Koskeljärven alue ei ole pelkästään kosteikkolintujen koti. Järveä ympäröivissä kangasmetsissä, lehtipuuvaltaisissa rantametsissä, järeissä kuusikoissa ja soilla asuu niin ikään monipuolinen linnusto ja muu eliöstö. Alueella pesii mm. pikkutikka, harmaapäätikka ja pyrstötiainen. Myös varpuspöllö ja pohjantikka kuuluvat pesimälinnustoon.

Reitti on pituudeltaan noin 15 km ja kierrämme melkein koko järven ympäri. Matkalla pidämme tauon paistaen makkaraa ja eväitä syöden.
AikaKesä
PaikkaSovittu paikka
Kesto6 tuntia
Hinta
VaikeusasteHelppo
Ryhmänkokomax 9 hlöä
TakuulähtöSopimuksesta
HuomioitavaaVaraa mukaasi vettä ja aurinkosuojaa. Aikaisempi melontakokemus suotavaa
VarausWild Nordic Nature jaana.malkki@wildnordicnature.com 00 358 407346696
Lisätietoa tuotteestawww.wildnordicnature.com
Tulostettava versio -

Wild Nordic Nature


www.wildnordicnature.com
info@wildnordicnature.com

Contact


Jaana Mälkki, CEO
+358 40 734 6696
jaana.malkki@wildnordicnature.com

Pictures (c) Visit Finland
Lisätietoa evästeistäSivuston toteutus: Hakosalo Innovations Oy