Tämä sivu on tulostettu Wild Nordic Naturen sivustolta www.wildnordicnature.com

Aktiviteetit > Jokiretket 2017 > Poosjoki

Poosjoki

Poosjoki on erämelojan paratiisi. Se lumoaa kauneudellaan ja koskemattomuudellaan. Alueella ei ole asutusta lainkaan ja metsätiet on suljettu puomeilla. Euroopanmajavan kaatamat puut tuovat lisäväriä melontaan.

Kivijärveen laskevan Poosjoen laaja monimuotoinen suisto luhtineen. Vesikasveista esiintyvät mm. jokileinikki, kurjanmiekka, ratamosarpio ja kilpukka. Niemen kärki on lehtoa, jossa kasvavat mm. keltaängelmä, paatsama, koiranheisi, lehtokuusama, nuokkuhelmikkä, kielo ja virmajuuri. Lehdon takana Porin ja Noormarkun rajalla on iäkästä kuusikkoa, jossa on runsaasti maapuita.

Poosjoen varrelle osuu myös erämainen ja mökitön Kivijärvi laajan asumattoman metsäalueen keskellä. Ranta-alueiden puusto on pääosin nuorempaa, saarissa on sitä vastoin melko iäkästäkin puustoa. Kasvillisuudessa esiintyvät mm. jokileinikki ja myrkkykeiso. Eläimistöön kuuluvat mm. euroopanmajava ja kuikka.

Kivijärveltä Lampinjärvelle laskeva koski suistokosteikkoineen on valtakunnallisestikin merkittävä joenvarsilehto. Oman leimansa lehtoalueelle antavat lukuisat majavien kaatamat suuret haavat. Lehdon lajisto on erittäin monipuolista, siinä esiintyvät mm. kuusi, vaahtera, haapa ja tervaleppä, pähkinäpensas, korpipaatsama, koiranheisi, lehtokuusama, tuomi, näsiä ja mustaherukka, mustakonnanmarja, sudenmarja, lehtokielo, jänönsalaatti, kotkansiipi, kurjenmiekka ja hiirenporras. Lisäksi lehto-orvokki ja lehtomatara (Kalinainen & Hakila 1985) sekä alueellisesti uhanalaiseksi luokiteltava korpisorsimo (Satakunnan luonnonsuojeluselvitys)

PaikkaPoosjoki/Pomarkunjoki
Aika13.-14.5.2017
Kesto4 h
VaikeusastePoosjokea suositellaan vaikeahkojen koskiensa ja majavapatojen sekä hankalan saavutettavuutensa vuoksi vain kokeneille melojille.
Hinta
YhteystiedotWild Nordic Nature jaana.malkki@wildnordicnature.com 00 358 407346696